Besplatna Schufa

Da bi ste vladali svojim financijama morate uvijek znati svoju kreditnu sposobnost. Naravno morate paziti i na vrijeme podmirivati sve svoje dugove.  Svako kašnjenje u plaćanju rata kredita ili kupnju može vam smanjiti rezultat u Schufu, a time učiniti podizanje svakog novog kredita skupljim.  Te na kraju ostati bez mogućnosti podizanja kredita ili obične kupnje mobitela na rate. 

Zato na vrijeme brinite o svojim financijama i svom shufa reultatu. Iskoristite mogućnost da jednom godišnje dobijete besplatnu Schufu te vidite gdje se nalazite sa kreditima. Besplatni izvještaj možete zatražiti pismenim putem preko pošte ili preko web stranice

Besplatni izvještaj možete zatražiti pismenim putem preko pošte ili preko web stranice 

www.meineschufa.de 

Jednom godišnje izvadite besplatnu Schufu i analizirajte tačnost svih podataka koji su u njoj. Posebno vidite svoja kašnjenja i dugove koje možete podmiriti i tako utjecati na svoju Schufa rezultat. Važno je  znati da vam naručena besplatna Schufa dolazi za 4 sedmice.


Jednostavno jednim klikom saznajte mogućnosti koje vam pruža Auxmoney. 
Ako vam odgovara prihvatite ga i za par dana novac je na vašem računu
Pošaljite besplatni upit klikom na link i za par minuta saznajte sve elemente potencijalnog kredita:

www.auxmoney.com

800x250 (GIF) - Auto